fra 1916 til i dag

Historien om Cervera

Idégrundlag

Det oprindelige grundlag var import og engros handel med fiskekonserves fra Galicien, Spanien, som var stifterens hjemegn.

Senere udvidet til en kombination af import fra Spanien og egenproduktion i Danmark af vegetabilske specialiteter.

César Cervera startede i 1916 produktion på Frederiksberg, som senere blev flyttet til Gentofte.

I 1973 flyttede virksomheden til den nuværende adresse, og gradvist blev et professionelt produktionsanlæg opbygget til fremstilling af små og mindre serier af vegetabilske specialiteter.

Virksomheden har historisk været tilpasset til de nicher i markedet, som det ikke ville være økonomisk for større aktører i branchen at beskæftige sig med. Det har været et væsentligt strategisk grundlag for Cervera.

I dag er Cervera velkendt og anerkendt for en serie produkter der stadigvæk fremstilles efter stifterens opskrifter og krav.

Produktionsudstyret er fortsat tilpasset produktioner af specialprodukter. 

Villa Søgaarden i Gentofte som den så ud i starten af 1900-talet
I disse gamle stalde producerede César Cervera sine varer i 25 år

Begyndelsen

1916 - 1950

Cervera A/S har sit navn efter stifteren, César Fernandez Cervera.

I 1916 måtte César, på grund af verdenskrigen og den tyske ubådsblokade, opgive en forretningsrejse fra sit hjem i Spanien til Rusland.

I stedet endte han i Danmark med en af sine prøver på de konservesprodukter, hans familie fremstillede på deres virksomhed i Cangas, i Vigo fjorden i den nord-spanske provins i Galicien.

Den unge César faldt hurtigt til i Danmark, fandt en hustru og fik tre døtre og en søn, som voksede op i en villa på Acacievej på Fredriksberg. C.F Cervera var initiativrig og opfindsom, og snart begyndte han selv at fremstille andre produkter i sin villa på Acacievej.

Produkter, der naturligt nok fik et spansk præg.

Cervera udviklede stille og roligt sin produktion i perioden op til 1940, hvor mangel på råvarer skabte begrænsninger. 

Ved afslutningen af 2. verdenskrig i 1945 begyndte det så småt at gå fremad igen og eksporten, til især Sverige, blev vigtig for Cervera.

1950 - 1971

Efter César Cerveras død i midten af 1950 hvilede ansvaret for virksomheden på hans søn, som også hed César Cervera. Denne César led dog af et stadigt mere svigtende helbred, hvorfor det i praksis var hans hustru, Mia, og firmaets sælger gennem mange år, Sven Alnøe, der stod for både den daglige ledelse og for de store beslutninger.

Firmaet var på det tidspunkt økonomisk meget nødlidende og den kæmpestore villa Søgården i Gentofte, hvori produktionen i de foregående 25 år havde foregået i villaens tidligere stalde, garager og andre servicebygninger, skulle sælges for at skaffe likvide midler til stifterens arvinger.

Så en af de store beslutninger der skulle tages for, at Cerveras produktion kunne fortsætte, var at finde egnede lokaler for produktionen. Af mange muligheder blandt lukkede mejerier i 1970'erne faldt valget på Kløvergaard i Sønderjylland.

Cervera købte da i 1971 mejeribygningerne og den tilhørende bestyrervilla fra Mejeriselskabet Danmark, hvorefter et større arbejde med at flytte maskiner, råvarer og emballage fra Søgaarden i Gentofte til Kløvergaarden i Rødding begyndte.

Cervera-poster fra 1950
Kløvergaard - hvor produktionen stadig foregår i dag

Kløvergaard

Cerveras varer produceres på Kløvergaard, et tidligere andelsmejeri, der ligger godt ude på landet i Sønderjylland, helt omgivet af marker. Produktion i Danmark har den fordel, at vejen fra produktion til bord bliver så kort som muligt.

Kløvergaard er nu opdateret til nutidens krav til hygiejnisk og effektiv fødevareproduktion. Samtidigt synes vi, at de gamle mejeribygninger er charmerende og et dejligt miljø at arbejde i, og derfor er vi omhyggelige med at bevare dem godt.

1971 - 1985

Samtidigt med flytningen af virksomheden skulle Mia Cervera sammen med sin syge mand og deres to yngste børn flytte ind i bestyrerboligen.

Den tidligere førstemejerist på Kløvergaard, Niels Jørgensen, var blevet ansat hos Cervera, og det viste sig, at samarbejdet mellem Mia Cervera, Niels Jørgensen og Sven Alnøe, både af lyst og af nødvendighed, gik så godt, at virksomheden langsomt kom på fode igen og genvandt leverandører og kunders tillid.

I Cerveras første år på Kløvergaard var midlerne meget små, og man måtte indrette sig, som man bedst kunne. Niels Jørgensen har fortalt hvordan nogle af de første arbejdsborde bestod af en løs plade placeret på tomme tønder.

I starten virkede mejerbibygningerne alt for store i forhold til Cerveras tidligere lokaler, men gradvist blev tidligere tomme lokaler taget i anvendelse til produktion eller lager. Ligeledes begyndte bygningerne at få tiltrængt renovering, hvor vinduer og døre blev udskiftet, der blev kalket, malet og udtjent mejeriudstyr blev fjernet.

Efter et par år med stadigt forværret helbred, går firmaets officielle direktør, César Antonio Cervera bort og den faktuelle direktør, Sven Alnøe, køber aktierne fra César Cerveras dødsbo og fra hans tre søstre.

Mia Cervera og Sven Alnøe beslutter at bo sammen og flytter tilbage til Gentofte og Niels Jørgensen kommer dermed til at stå for den daglige drift af virksomheden. Det bliver en periode med knap så stram økonomi, så Cervera kan konsolidere sig, og medarbejderstaben er nu fast på omkring 10 personer.

1985 - 2019

I 1985 tiltræder Steen Alnøe, søn af Sven Alnøe, som direktør i et generationsskifte og vinder gradvist erfaring med både salg og produktion.

I 1999 blev de eksisterende produktion- og lagerlokaler på Kløvergaard for trange, idet tidens voksende krav til rationel produktion steg, hvorfor der, nord for de eksisterende bygninger, blev bygget en lagerhal for råvarer og emballager.

I 2007 blev bygningerne udvidet mod vest med en hal for færdigvarer. Indvendigt bliver Kløvergaard løbende opdateret og tilpasset kravene til både hygiejnisk og rationel produktion af fødevarer, mens der udvendigt bliver værnet om at bevare bygningernes facader mod Ribevej i deres oprindelige stil som et traditionelt dansk andelsmejeri.

2019 - i dag

Efter Steen Alnøe går bort i 2019, overtager Steens fire stedbørn virksomheden, og den yngste, Jens Wilsby, bliver indsat som direktør.

Traditionerne lever videre

I dag er Cervera stadigvæk privatejet og beskæftiger 16 personer med egen produktion.

Med vegetabilske råvarer fremstilles mange af de produkter, der findes i fødevareforretningers specialafdeling.

Der produceres med såvel lokale som med importerede råvarer.

I Danmark afsættes gennem grossister til detailforretninger, til storkøkken/catering og til eksport.

Egenproduktionen suppleres med importerede specialiteter, der passer med Cerveras produktprogram.

Produktionen foregår på Kløvergaard, som er et tidligere mejeri i det Sønderjyske. Hos Cervera er vi glade for bygningernes traditionelle byggestil, som vi gør en dyd ud af at bevare udvendigt.

Strategien for Cervera er at producere nicheprodukter i en smagfuld og meget høj kvalitet.

I forhold til sin størrelse er Cerveras produktpallette derfor meget bred.

Her kan især fremhæves produkter med råsyltede grøntsager, altså syltning uden opvarmning, sådan at grøntsagernes smag og sprødhed bevares bedst muligt.

Vi gør os umage med at være specialister i råsyltning og andre gode produkter.

Vision

At være Danmarks foretrukne producent og leverandør af særligt udsøgte og delikate nichefødevarer af høj kvalitet.

Mission

At producere og levere velsmagende nicheprodukter af høj kvalitet til forbrugere og professionelle køkkener i Danmark og udlandet. Dette sikres gennem udvælgelsen af de bedste råvarer og ved at præsentere vores spændende produkter i et særligt inspirerende og indbydende koncept, der appellerer til vores kunder

Filosofi

Vi har stolte traditioner i at levere smagfulde kvalitetsprodukter.

Cervera trives godt med at være den lille i forhold til de store aktører i branchen. 

Vores produkter skal på en eller anden måde altid være lidt bedre end de konkurrerendes.

Alt dette gør vi os umage med hver eneste dag.

Udover at producere og levere de gode varer til forbrugerne, gør vi også en dyd ud af at bevare de lokale arbejdspladser i et godt arbejdsmiljø, og i det hele taget være en veldrevet virksomhed med orden i tingene.

Et vigtigt mål er at forblive en selvstændig dansk virksomhed, sådan at vi kan bevare vores særpræg og traditioner.

Resultatet

I dag består Cervera af en gruppe fagfolk med typisk ganske høj anciennitet og med masser af erfaring og kendskab til gode råvarer og produktion af smagfulde færdigvarer. Vi har samtidigt stor loyalitet til den ordentlige varekvalitet og gode service over for både kunder og forbrugere.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, tilpasse indhold på hjemmesiden og forbedre vores markedsføring ved brug af anonymiserede data. Ved at klikke godkend, eller videre på siden, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.

Back to top